3 op een rij

Stress, werkstress, burn-out, overspannenheid, coaching

Stress

Stress heeft met druk te maken, een belasting die groter is dan de belastbaarheid en gaat gepaard met diverse negatieve gevoelens en reacties. 

Kortdurende stress is doorgaans niet zo erg, in tegendeel zelfs; het bereidt ons voor om het in actie te komen. 

Wie kent niet de term: fight or flight? 


Een eenvoudige definitie is: stress ontstaat wanneer er meer van je wordt gevraagd dan je denkt te kunnen waarmaken. (bron: Annita Rogier, psycholoog)

Stress, overspannenheid, burn-out

Overspannenheid

Overspanning (of overspannenheid) kan plaatsvinden door een langdurige blootstelling aan stress met weinig herstelmomenten. Bij 'langdurig' moet je denken aan een periode  langer  dan 3 maanden. 


Er treden spanningsklachten op en het functioneren wordt moeilijker. Voorbeelden zijn (niet uitputtend): geestelijke en lichamelijke vermoeidheid, concentratieverlies, vergeetachtigheid, slaapproblemen, sociaal, maatschappelijk en professioneel disfunctioneren etc. 

Je hebt het gevoel de controle kwijt te zijn en voelt je machteloos. 

burn-out, stress, werkstress, coach

Burn-out

Een burn-out treedt pas op na langdurige, vaak jarenlange roofbouw op het lichaam. 

Zij, die ondanks alle signalen ‘doorbuffelen’ kunnen dit remmechanisme van het lichaam tegenkomen 

(Nb dit remmechanisme negeren kan tot zeer ernstige gezondheidsschade leiden). 


Van een burn-out is gesproken wanneer is vastgesteld dat er sprake is van overspanning én dat de klachten langer dan 6 maanden geleden zijn gestart én dat gevoelens van vermoeidheid en uitputting sterk op de voorgrond staan (Bron: LESA richtlijn, 2011).


Ondanks dat een burn-out tot de beroepsziektes wordt gerekend, kan het zeker ook ontstaan door maatschappelijke of privéproblemen. 

Herstel is (grotendeels) mogelijk en dat gebeurt niet (meer) door langdurige rust voor te schrijven. 

Actief worden is van belang, maar in de beginfase (zeg 2 a 3 weken) kan rust wel hard nodig zijn om überhaupt tot gesprekken te kunnen komen. 

Herstel is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer of van het thuisfront c.q. het sociale netwerk; afhankelijk van de oorzaken.


Dat dit maatwerk betreft, behoeft bijna geen betoog.