Erkennen van stress is de eerste stap naar verbetering

Door langdurige stress kunnen diverse klachten ontstaan die het fysieke, psychische en sociale functioneren (ernstig) kunnen belemmeren. Het lichaam protesteert dusdanig dat doorgaan niet meer verantwoord is. Een bedrijfsarts, huisarts, psycholoog of psychiater stelt de diagnose. De stress en burn-out coach ondersteunt bij revitaliseren en terug keren naar werk of een andere levensinvulling.

 
 Hierbij geldt:

* De begeleiding is gericht op (langdurig) herstel en geleidelijke terugkeer naar werk of 

   andere levensinvulling

* De gecoachte speelt de centrale rol

* Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer

* De omgeving wordt betrokken

* De gecoachte wordt begeleid naar gezond functioneren en leert omgang met

   stressoren, daarnaast krijgt zij/hij weer het gevoel van controle terug

* Voldoende aandacht voor fysiek herstel

* Dosering naar privé en later werk is cruciaal

* Werkhervatting kan een middel zijn om herstel te bevorderen

* Het geheel gaat in het tempo welke de gecoachte aankan

* Informatie wordt door de coach niet gedeeld, tenzij dit na een strikte toestemming van

   de gecoachte mag/kan (hierover meer onder te hoofdstuk ‘Gedragscode’).

 

Wat kan ik voor je betekenen?

Burn-out en stress zijn tekenen dat iemand over zijn grens is gegaan; het evenwicht tussen de taaklast en draagkracht is weg; iets in jouw leven past niet (goed) bij wie je bent of wat je belangrijk vindt; er moet iets gaan veranderen.

 

Mensen met stressklachten of een burn-out zie ik niet als probleemgeval, maar als gezonde mensen die een normale reactie vertonen op een ongezonde taakdruk. Dit gaat vaak gepaard met een stress verhogende manier van denken (piekeren).

  

Als coach ben ik er voor jou wanneer je de stressklachten wilt verminderen of je ondersteunen bij het voorkomen of herstel van een burn-out. Het gaat er bij de coaching om dat mensen op een gezonde en gebalanceerde manier het beste uit zichzelf willen halen.

  

De signalen van stress en burn-out hoeven niet te betekenen dat je  lange tijd niet kunt werken of een andere levensinvulling kunt invullen. Ook niet wanneer je je wellicht erg moe voelt. Uit ervaring blijkt dat velen al vrij snel weer, geheel of gedeeltelijk, met plezier aan de

slag kunnen en dat draagt weer bij tot volledig herstel.

  

Waar gaan we mee aan de slag:

* Leren herkennen van stresssignalen

* Inzicht krijgen in persoonlijke stressveroorzakers

* De bronnen van stress leren aanpakken

* Zelf spanning reguleren

* Bepaalde vaardigheden optimaliseren, denk aan relativeren, delegeren, grenzen

   bewaken

* Terugval voorkomen

* Klankbord in stressvolle situaties.

  

De aanpak is op maat 

en je kunt zelf aangeven waaraan je behoefte hebt. Jouw situatie, en ook wat je wilt of nodig hebt, is het uitgangspunt voor het traject die wij samen gaan doorlopen.  

  

In een eerste oriënterend gesprek worden deze behoeftes en wensen besproken. We maken samen een plan en de gedragscode wordt uitgelegd.

 
  

 (Bron: Annita Rogier, Handboek coachen bij stress en burn-out, 2017)