Van je coach kunt je verwachten:

Deskundige begeleiding en ondersteuning bij jouw ontwikkeling;
dit betekent dat je in elk stadium van het traject kunt rekenen op adequate  ondersteuning; waar nodig kunnen in overleg met jouw andere deskundigen worden ingeschakeld;
te allen tijde een vertrouwelijke behandeling gegarandeerd; zie hiervoor het privacyverklaring
dit betekent dat geen enkele informatie aan derden gegeven wordt tenzij na uitdrukkelijke goedkeuring;  wel houdt jouw coach zich het recht voor collegiaal overleg te hebben in het kader van de eigen ontwikkeling (intervisie & supervisie); dit overleg vindt  evenwel geanonimiseerd en niet buiten jouw medeweten plaats. 
Het welslagen van je ontwikkelingstraject is in hoge mate afhankelijk van je eigen inzet. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen ontwikkeling;