Samen zorgen voor minder uitval door stress en burn-out.

De kosten voor medewerkers die overspannen zijn of een burn-out hebben, zijn de afgelopen jaren met 25% gestegen. Uitval van medewerkers levert buiten directe kosten (salaris voor de zieke) vaak ook knelpunten op in het team.

Voor de leidinggevenden is het van belang dat zij stressklachten herkennen en daarop acteren om erger te voorkomen. Mocht een medewerker al zijn uitgevallen, dan is het zaak om hem/haar weer gezond en spoedig terug te krijgen in het proces.  

 

Ik kan op 3 niveaus adviseren:

- direct bij de werknemer(s) 

- de direct leidinggevenden (managers)

- Directie, Raad van Bestuur en Human Resources

  

De werknemer:

Preventief kan ik workshops geven over mentale vitaliteit en preventie van overmatige stress, overspannenheid en burn-out. Wat met de deelnemers wordt besproken is vertrouwelijk.

  

Zaken als het vinden van stressbronnen, het herkennen van stresssignalen, het versterken van de mentale vitaliteit, voorkomen van ziekteverzuim, enkele eenvoudige ontspanningstechnieken en niet te vergeten: met wie kunnen medewerkers hun stressklachten bespreken worden besproken.

 

De leidinggevenden (managers):

Het kennen van de medewerkers, inschatten wie meer gevoelig is voor stress, het inventariseren van stressbronnen*, het bespreekbaar maken en adequaat handelen en 1 op 1 gesprekken met de leidinggevenden, zijn de belangrijkste onderwerpen voor de workshops.

 

Directie, Raad van Bestuur en Human Resources:

U bent voorwaardenscheppend o.a. op het vlak van ARBO zaken. 

De werkgever dient zich in te spannen om psychosociale risico’s te onderzoeken en aan te pakken. 

Als psychosociaal risico geldt: “De kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan elementen van de arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op et werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden” 
(Bron: FOD z.j. (b))

 

Werkgevers voeren een risico-inventarisatie en -evaluatie onderzoek uit en doen een werkdrukmeting. Op basis van de uitkomsten wordt een plan van aanpak opgesteld én gecommuniceerd. 

Tevens worden de werknemers voorgelicht over wat stress is, welke gevolgen dit kan hebben, welke stresssignalen er zijn en hoe overmatige werkdruk kan worden voorkomen. De coach stress en burn-out kan hierbij ondersteunen.


In een eerste kennismakingsgesprek worden gezamenlijk de wensen doorgenomen en aan de hand hiervan wordt een plan opgesteld.

  
  

  


*Stressbronnen aan de hand van de 5 A’s: 
Arbeidsinhoud, 
Arbeidsrelaties, 
Arbeidsomstandigheden, 
Arbeidsvoorwaarden 
Arbeidsorganisatie. 
Vergeet hierbij niet de balans tussen privé en het werk 
 
  
(Bron: Annita Rogier, 2017)